Bezhotovostní platby

Od 4. 5. 2020 za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění přijímáme platby PŘEDNOSTNĚ bezhotovostně, tj. platební kartou či po předchozí domluvě převodem na účet.