SMS zasílání receptu

zavádíme zasílání receptů formou SMS zprávy pouze pacientům s ověřeným telefonním číslem. V případě jakýchkoliv pochybností o identitě nebude touto cestou recept zasílán.