Archiv autora: Ordinace VPL

Vážení pacienti, v ordinaci používáme nový komunikační systém (nástroj), webovou aplikaci sestraEmmy. Virtuální sestra Emmy nám pomáhá třídit vaše zprávy a organizovat čas Vašich vyšetření. Jedná se o zabezpečenou komunikaci určenou pro zdravotnická zařízení. Komunikace je jednoduchá, pokud umíte napsat…

Národní registr poskytovatelů zdravotní péče – webový odkaz

Změna režimu dopravy a parkování v KNL – webový odkaz

Preventivní prohlídky provádíme po předchozím objednání. Tyto prohlídky hradí zdravotní pojišťovna 1x za 2 roky. Rozsah prohlídky je stanovený vyhláškou č.45/2021 Sb.

Od 4. 5. 2020 za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění přijímáme platby PŘEDNOSTNĚ bezhotovostně, tj. platební kartou či po předchozí domluvě převodem na účet.

Z kapacitních důvodů a z důvodu udržení kvality péče nové pacienty přijímáme POUZE výjimečně. V případě uvolnění místa v ordinaci mají přednost 19-letí pacienti přecházející od PLDD ke všeobecnému praktickému lékaři pro dospělé.

Přístroj Quick Read Go (CRP, Streptest, FOB test): CRP – k určení závažnosti zánětu v těle a posouzení nutnosti předpisu antibiotik Streptest – během chvilky určí z výtěru v krku přítomnost „spálového“ streptokoka FOB test – preventivní vyšetření na rakovinu…

Očkování je nezbytnou součástí preventivní péče. V ordinaci očkujeme proti širokému spektru infekčních onemocnění, nejčastější vakcinace v naší ordinaci Covid-19 – hradí zdrav. pojišťovna Chřipka – hradí zdrav. pojišťovna od  65 let a rizik. pacientům Pneumokokový zápal plic – hradí zdrav.…