Fotky ordinace

Čekárna
Pracovní místo zdravotní sestřičky
Odběrové místo (sesterna)
Pracovní místo lékařky
Vyšetřovací lůžko (ordinace)