Vybavení ordinace

Přístroj Quick Read Go (CRP, Streptest, FOB test):

CRP – k určení závažnosti zánětu v těle a posouzení nutnosti předpisu antibiotik

Streptest – během chvilky určí z výtěru v krku přítomnost „spálového“ streptokoka

FOB test – preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva

Další přístroje:

EKG Seiva– posouzení srdeční aktivity, záchyt arytmií, akutního infarktu, chron. onem. srdce aj.

ABPM Seiva – přístroj k 24 hod měření tlaku

ABI BOSO k diagnostice ischemické choroby dolních kočetin u rizikových pacientů

AED – automatický defibrilátor, přístroj, který může zachránit život v případě náhlého selhání oběhu

Pulzní oxymetr – přístroj, který šetrným způsobem dokáže změřit hladinu kyslíku v krvi u pacientů s dechovými obtížemi

Přístroj Coaguchec ke stanovení INR z kapky krve k určení správného nastavení ředění krve u warfarinizovaných pacientů

Močový analyzátor Urisys 1100 – přístroj slouží k chemické analýze moči, nahrazuje vyšetření tzv.papírkem. Jedná se o velmi přesné vyšetření na principu spektrofotometrie.

Otoskop – přístroj umožňující lékaři prohlédnout zvukovod a ušní bubínek

Ordinace je také vybavena glukometrem na měření hladiny cukru z kapky krve, pečujeme o nekomplikované diabetiky 2.typu.